daar is ie weer….

Vandaag is d’eerste schooldag
voor elk kind nieuw gezag 
kleuters en peuters moeten wennen
en nieuw terrein verkennen
 jongeren verlangen naar vrienden en soms vakken
over omwentelingsvlakken
of zoete broodjes bakken

Vele jaren zat ik klein/jong op de banken
om wat wijsheid bij te tanken
de school werd een tweede thuis
incluis
een sluis
naar juf voor de klas
want dat ik les zou geven
was altijd al helder als glas
het zat in  familie verweven

Vele jaren stond ik vooraan bij het bord
vol enthousiasme hoe de dag wordt
leerlingen waren  verstrooid of geboeid
uitgeslapen of vermoeid
de bel was onze metgezel
de tijd ging razend-snel

Nu slaap ik lekker uit
geniet van graantjes en vers fruit
en sluier dan doorheen de dag
het wordt een opa-oma-dag
terwijl drukte rondom raast
ik ken spoed, noch haast