Huishistorie

huis

 

Een nieuw huis vult mijn leven
op zijn unieke berg verheven
met uitzicht op  golven en weiden
en gans beneden een heel klein dorp
we werden pubers die zich verspreidden

Een piepklein huisje is de thuis
90 km ver een rijtjeshuis
waar verliefdheid hoogtij vierde
en het leven met kleur versierde
waar w’even kinderloos genoten
en de zorgen buitensloten

Toen zoontje 1 zich kenbaar maakte
verschoven we een kilometer verder
waar ik de nachten waakte
er kwam meer leven in het huis
en extra werk incluis

En weer werd ’t huis te klein
voor zoveel leven, zoveel zijn
een kilometer verder
ontstaat een nieuw project
met grote tuin en lichteffect
een groot zelf-bouw-traject

Een laatste keer nog schuiven w’op
ruim 4 kilometer verder wacht de droom
niet ver van Berkenboom
daar wonen we nog steeds
het huis is veel te groot
nu jongens zijn verspreid
volgens ’t klokje van voorbije tijd
rust, groen en geborgenheid
hier heerst geen tik-snelheid

Waar de volgende thuis zich zal bevinden
de toekomst en zijn wervelwinden
zullen ons wellicht verrassen
daar is geen kruid tegen gewassen